Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pure & Easy verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om het doel van de het bedrijf na te
kunnen streven en haar administratie goed te kunnen voeren. Maar ook om te voldoen aan eventuele
wettelijke en contractuele verplichtingen.

Als u ooit iets bij ons heeft afgenomen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • adres;
 • bankrekeningnummer;e-mailadres;
 • allergie-gegevens
 • afgenomen producten

Als u ooit een workshop bij ons heeft gevolgd of hiervoor heeft aangemald, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • adres;
 • bankrekeningnummer;
 • e-mailadres;
 • allergie-gegevens

We gebruiken dit niet voor andere doeleinden en gebruiken dit niet voor promotie en delen dit niet met anderen behalve wanneer dit noodzakelijk is. Met deze partijen hebben wij dan ook een verwerkingsovereenkomst zodat uw gegevens op de juiste en veilige manier worden verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pure & Easy verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich heeft aangemeld als deelnemer van een workshop of geïnteresseerde voor de volgende doelen:

 • informeren over de activiteiten van de Pure & Easy
 • administratie van de ontvangen gelden;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pure & Easy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Gegevens van klanten worden bewaard zo lang als men klant is en dit vanwege andere wettelijke bepalingen moet, denk hierbij aan belastingdienst.. Zij worden vernietigd op het moment dat de verplichte termijnen eindigen.

Website (cookies, of vergelijkbare technieken) en e-mail
Pure & Easy maakt op haar website op dit moment nog gebruik van cookies. Mailberichten aan
info@pureandeasy.nl worden rechtstreeks doorgestuurd naar onze mailbox. De site hebben we
in eigen beheer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar
info@pureandeasy.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarbij kunnen wij u vragen om een kopie van uw
identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pure & Easy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pure & Easy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op.

U kunt ons bereiken via:
www.pureandeasy.nl, info@pureandeasy.nl, telefoon: 0623901299 of adres Pothuizerweg 18, 3998 NC Schalkwijk.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

Pure & Easy behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom
aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op
18 september 2018.

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je wilt accepteren of bekijk de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten
Cookie instelingen
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Automatisch gezonde recepten in je mailbox ?

Aboneer je op onze recepten service en ontvang elke 2 weken een lekker recept

Thank

You!

USE COUPON CODE 

WELCOME20

Follow us on Facebook